Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

MEDIACJE
Co to jest mediacja?
Mediacja to alternatywny sposób rozwiązywania sporów czy konfliktów, próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania. Mediacje są dobrowolne, prowadzone przy udziale osoby trzeciej – mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga dojść do porozumienia.
Rodzaje mediacji.
Mediacje dotyczą różnych sfer życia i dzielimy je na:
• rodzinne
• gospodarcze
• pracownicze
• karne
• cywilne
• szkolne, oświatowe i rówieśnicze
Jak przebiegają mediacje?
Pierwszym etapem mediacji są indywidualne spotkania mediatora osobno z każdą ze skonfliktowanych stron w celu omówienia zasad i reguł całego procesu, celu i korzyści, ustalenia przedmiotu sporu, punktu widzenia stron, ich oczekiwań, potrzeb i warunków rozwiązania konfliktu.
Kolejny etap to wspólne spotkania obu stron z udziałem mediatora lub za jego pośrednictwem, w tym także on-line.
Mediacje kończą się podpisaniem ugody, która ma moc prawną (jest zatwierdzana przez sąd).
Jaką rolę odgrywa mediator?
Mediator jest osobą fachowo przygotowaną, bezstronną, neutralną (nie narzuca, nie sugeruje), niezależną, umiejętnie budującą atmosferę koncentracji na problemie, zrozumieniu wspólnych interesów. Mediator zarządza rozmowami, wspiera w kierunku wypracowania ugody. Pomaga przełamać bariery blokujące porozumienie. Traktuje strony równorzędnie.
Szkoła jest środowiskiem, w którym także pojawiają się konflikty. Tradycyjnie są one rozstrzygane przez autorytety (nauczyciel, wychowawca, dyrektor, pedagog/psycholog szkolny). Mediacje natomiast wzbogacają umiejętność radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi, wzmacniają podmiotowość, szacunek do drugiego człowieka. Ich zaletą jest konstruktywny dialog, współpraca, wspólne szukanie rozwiązań, świadome podjęcie odpowiedzialności za wypracowane porozumienie. Sprzyjają budowaniu relacji nawet w sytuacji sporu. Pozwalają na zakończenie konfliktu bez sięgania po środki prawne (policja, sąd, Rzecznik Praw Dziecka, organ prowadzący, nadzorujący szkołę).
Więcej informacji na temat mediacji rówieśniczych:
https://mediator.org.pl/o-mediacji/mediacje-rowniesnicze/
Opracowano na podstawie:
www.gov.pl
www.mediator.org.pl
„Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych palcówkach oświatowych” (Rzecznik Praw Dziecka)
www.legnica.sr.gov.pl

Informujemy, że psycholodzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce oraz Filii w Ząbkach organizują warsztaty online dla rodziców.

1. Uzależnienie od multimediów – Czy to już dotyczy mojego dziecka? Warsztaty dla rodziców dzieci młodszych.
Termin: 08.06.2021 r. godz. 17.00 – 19.00

2. Jak wychować szczęśliwe dziecko w dobie pandemii (profilaktyka lęku i depresji)
Termin: 11.06.2021 r. godz. 17.00 – 19.00

 3. Wspieranie dzieci i młodzieży w budowaniu motywacji do podejmowania działań i nauki
Termin: 14.06.2021 r. godz. 17.00-19.00

 4. Uzależnienie od multimediów – Czy to już dotyczy mojego dziecka? Warsztaty dla rodziców dzieci starszych
Termin: 16.06.2021 r. godz. 17.00-19.00

Zapisy na warsztaty odbywają się pod numerem telefonu 577-707-977 w dniach 31.05-02.06.2021 r. w godzinach:

poniedziałek 9.00-15.00
wtorek 12.00-18.00
środa 9.00-17.00

Dodatkowo psycholodzy pełnią dyżur telefoniczny dla dzieci, młodzieży i rodziców w trudnych sytuacjach kryzysowych:
czwartki godz. 8.00 -10.00
tel. 577-707-977


 

W ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu obchodzonego 2 kwietnia zachęcamy do przeczytania poniższej bajki, która w bardzo przystępny sposób przybliża i wyjaśnia sytuację dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem. Mamy nadzieję, że posłuży nie tylko młodszym uczniom w zrozumieniu istoty autyzmu.