Rada pedagogiczna

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
im. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE
rok szkolny 2020/2021
Urszula Wysocka – dyrektor szkoły
Mieczysław Pałka– wicedyrektor szkoły

Lp.   Nazwisko i imię   Przedmiot
1   Bartkowska Iwona psycholog
2.   Biała Agata logopeda
3.   Błońska Elżbieta logopeda, integracja sensoryczna
4.   Bodjańska Sylwia edukacja dla bezpieczeństwa
5.   Brzyska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
6.   Chaniewska Joanna nauczyciel wspomagający
7.   Cholewska-Zientek Anna biblioteka, historia, historia i społeczeństwo
8.   Frąckowiak Marianna matematyka, technika, informatyka
9.   Fuśnik Hanna edukacja wczesnoszkolna, matematyka
10.   Gajewska Wioletta edukacja wczesnoszkolna
11.   Galicka  Aneta nauczyciel wspomagający
12.   Gardzińska Anna edukacja wczesnoszkolna
13.   Gawerek Monika język polski, historia, etyka
14.   Glinka-Chłopicka Małgorzata wychowanie przedszkolne
15.   Habaj Barbara muzyka, plastyka
16.   Jabłońska Elżbieta świetlica
17.   Karwowska Ewa edukacja wczesnoszkolna
18.   Kielak Katarzyna biblioteka
19.   Kudełka Magdalena język angielski, wiedza o społeczeństwie
20.   Kurowska-Polakowska Aleksandra nauczyciel wspomagający
21.   Kuszczyk Tomasz język hiszpański
22.   Laszuk Joanna przyroda, biologia, geografia
23.   Łach Marta terapia pedagogiczna
24.   Łukawiecka Karolina, s. Karola religia
25.   Michalska Izabela wychowanie fizyczne
26.   Mieszkalski Remigiusz fizyka
27.   Olszewska Aneta matematyka, informatyka
28.   Osowska Justyna język angielski
29.   Ostrowska Małgorzata nauczyciel wspomagający
30.   Pałka Mieczysław wychowanie fizyczne
31.   Pietrucha Agata edukacja wczesnoszkolna
32.   Piwowarczyk Agata wychowanie fizyczne
33.   Pytlewska Michalina świetlica, doradztwo zawodowe
34.   Rejman Zofia świetlica
35.   Rzeczkowska Angelika język polski
36.   Świder Alicja psycholog terapeuta
37.   Tarapata Bożena matematyka
38.   Wojno Katarzyna pedagog szkolny
39.   Wołujewicz Dorota świetlica
40.   Wrzosek Monika wychowanie przedszkolne
41.   Wysocka Urszula historia
42.   Zaburko Anna nauczyciel wspomagający
43.   Zasada Agnieszka chemia
44.   Zgódka Dorota religia,  wychowanie do życia w rodzinie
45.   Żak Kamila język angielski

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW  I  SAL

KLASA IMIĘ I NAZWISKO SALA
 Oddział
    przed. A i B
  Monika Wrzosek
  Małgorzata Glinka-Chłopicka; 
51 i 52
1a   Ewa Karwowska  2
1b   Anna Gardzińska 1
2a   Hanna Fuśnik 4
2b   Agata Pietrucha 5
3a   Wioletta Gajewska 9
3b   Agnieszka Brzyska 7
4a   Aneta Olszewska 20
4b   Monika Gawerek 21
5a   Joanna Laszuk 18
5b   Angelika Rzeczkowska  26
6a   Anna Cholewska-Zientek 10
6b   Justyna Osowska 42
6c   Marianna Frąckowiak 14
7a   Mieczysław Pałka 43
7b   Magdalena Kudełka 40
8a   Agata Piwowarczyk 26
8b   Izabela Michalska 22