Konkursy

Rok szkolny 2020/2021

Wiosna w maju” – konkurs dla klas I – III

Komunikat od Krajowego Organizatora Konkursu
„Kangur Matematyczny”

Ze względu na ograniczenia obowiązujące obecnie w kraju, w części szkół (klas) przeprowadzenie konkursu w formie stacjonarnej może być niemożliwe. W tych okolicznościach, by dać uczniom szansę udziału w konkursie, Krajowy Organizator przygotował formę zdalną (elektroniczną – za pośrednictwem internetu).
–  Informacje dla ucznia (dostępna na kontach szkół oraz na  stronie www.kangur-mat.pl
– Konkurs w wersji zdalnej odbywa się w tym samym dniu i o tej samej godzinie co i  konkurs stacjonarny.
–  W dniu konkursu Szkolny Koordynator udostępnia uczniom pliki z zadaniami oraz formularz karty odpowiedzi poprzez  e-mail.
– Pliki z zadaniami oraz kartą odpowiedzi będą przekazane uczniom 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia konkursu, aby zobaczyli jak wygląda karta odpowiedzi i się z nią na spokojnie zapoznali.
– Karta odpowiedzi jest interaktywnym formularzem, który SAM ZLICZA PUKTY. Uczeń wpisuje swoje imię i nazwisko z użyciem klawiatury, kategorię i odpowiedzi zaznacza klikając myszą w aktywne pola.
– Uczniowie zapisują plik pod nazwą zgodną ze swoim nazwiskiem i imieniem.
– Chwilę przed konkursem Szkolny Koordynator  przekazuje uczniom hasło dostępu do pliku z zadaniami oraz prosi o odesłanie wypełnionej karty odpowiedzi bezpośrednio po upływie czasu przewidzianego na rozwiązywanie zadań (w wersji zdalnej jest to 90 minut) – na adres marianna.frackowiak@sp1zielonka.pl

  1. Kangur Matematyczny –  instrukcja_uczen_2021
  2. Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego
  3. ZAPROSZENIE

Rok szkolny 2019/2020

  1.  Konkurs na kartkę
  2.  Konkursy kuratoryjne
  3. VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych 2020_1