KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce

 

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2020r. – 1 stycznia 2021r.

Ferie zimowe

18 stycznia – 31 stycznia 2021r.

 Egzamin ósmoklasisty

25 – 27 maja 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021r.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczo-wychowawczych w r. szk. 2020/2021 

2 listopada 2020 r. (poniedziałek)

25-27 maja 2021 r. (wtorek-czwartek)

4 czerwca 2021 r. (piątek)

Dni ustawowo wolne od pracy w roku szkolnym 2019/2020

11 listopada 2020 roku (środa)

6 stycznia 2021 roku (środa)

3 maja 2021 roku (poniedziałek)

3 czerwca 2021 roku (czwartek)