KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2023 r. – 1 stycznia 2024 r.

Ferie zimowe

15 – 28 stycznia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty

                                                             14 – 16 maja 2024 r.                                                              

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024r.

Ferie letnie

 24 czerwca – 31 sierpnia 2024r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2023/2024.

2 i 3 listopada 2023 roku (czwartek i piątek)

2 stycznia 2024 roku (wtorek)

2 maja 2024 roku (czwartek)

14 – 16 maja 2024 roku (wtorek-czwartek)

31 maja 2024 roku (piątek)

Dni ustawowo wolne od pracy w roku szkolnym 2023/2024

1 listopada 2023 roku (środa)

1 i 3 maja 2024 roku (środa i piątek)

30 maja 2024 roku (czwartek)