RADA RODZICÓW

Składki na radę rodziców przyjmowane są  w dni zebrań z rodzicami u  skarbnika RR lub na konto RR Szkoły Podstawowej Nr 1  im. Bolesława Prusa, ul Staszica 56, 05-220 Zielonka
Składka roczna – 50 zł jednorazowo lub w dowolnych ratach, 50% w przypadku rodzeństwa. 

Konto RR: Bank Zachodni  WBK 60 1090 2590 0000 0001 3209 6524

rodzice.jedynki@gmail.com

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

Szczegółowa lista przedstawicieli do Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Klasa Imię i nazwisko
0A  Szymon Obiesło
0B  Barbara Godlewska-Matusik
1A  Sylwia Kałuzińska
1B  Adam Kudełka
2A  Grzegorz Dudzik
2B  Anna Dąbkowska
3A  Sylwia Wimmer
3B  Urszula Kleszko
4A  Monika Dobrzyńska
4B  Jerzy Bołbat
5A  Magdalena Wołoszyn
5B  Edyta Zaręba
6A  Aneta Pasztaleniec
6B  Marcel Skłodowski
7A  Karolina Rozbicka
7B  Konrad Jerzak Vel Dobosz
8A  Dorota Ufel
8B  Sylwia Kałuzińska

Skład Prezydium Rady Rodziców:
Przewodniczący –
Zastępca przewodniczącego –
Skarbnik –
Sekretarz –

Komisja Rewizyjna RR:
– Przewodnicząca Komisji
– Członek Komisji
– Członek Komisji