Książka o naszej szkole

Książka o naszej szkole

Z okazji 80-lecia szkoły uczniowie, absolwenci, byli i obecni nauczyciele przegotowali publikację pod tytułem „ Jedynka – Dzieje najstarszej szkoły w Zielonce”.

Części I przedstawia dzieje szkoły.

Część II prezentuje sylwetki dyrektorów.

Część III są to wywiady z byłymi uczniami i nauczycielami.

Część IV to historia harcerstwa związanego z naszą szkołą.

Część V prezentuje teraźniejszość szkoły, zawiera aktualne zdjęcia klas.

Publikacja będzie do nabycia w czasie zebrań u przedstawicieli Rady Rodziców.

Cegiełki ofiarowane przy tej okazji będą przeznaczone na wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły.