ZEBRANIA

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2023/2024
 wstępne spotkanie   informacyjne z wychowawcą:
 – system oceniania,
 – programy i wymagania z         przedmiotów,
 – wybory do Rady Oddziałowej,
 – informacja dotycząca organizacji pracy szkoły
 12 września 2023 – wtorek  kl. 1 – 4, godz. 1730
kl. 5 – 8, godz.
1830

zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
 informacje o postępach w nauce i zachowaniu

 7  listopada 2023   –  wtorek

 

 kl. 1 – 4, godz. 1730
 kl. 5 – 8, godz. 1830
 zebrania z rodzicami
 spotkanie z wychowawcą, informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej
 30 stycznia 2024   – wtorek  kl. 1 – 4, godz. 1730
 kl. 5 – 8, godz. 1830
 zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
 informacyjne o postępach w nauce i zachowaniu
 9 kwietnia 2024   – wtorek  kl. 1 – 4, godz. 1730
 kl. 5 – 8, godz. 1830
 zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
 oceny przewidywane z zajęć   edukacyjnych i zachowania
 3 czerwca 2024 –   poniedziałek  kl. 1 – 4 godz. 1730
 kl. 5 – 8, godz. 1830