ZEBRANIA

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2020/2021

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce

                      TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2020/2021
wstępne spotkanie informacyjne z wychowawcą:
– system oceniania,
– programy i wymagania z przedmiotów,
– wybory do Rady Oddziałowej,
– informacja dotycząca organizacji pracy szkoły w związku z epidemią.
15 września 2020
– wtorek
 kl. 0 – 4, godz. 1730

 kl. 5 – 8, godz. 1830

zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
10 listopada 2020
– wtorek
 kl. 1 – 4, godz. 1730
 kl. 5 – 8, godz. 1830
zebrania z rodzicami

spotkanie z wychowawcą, informacja
o wynikach klasyfikacji śródrocznej

12 stycznia 2021
–  wtorek
 kl. 1 – 4, godz. 1730

 kl. 5 – 8, godz. 1830

zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
informacyjne o postępach w nauce i zachowaniu
13 kwietnia 2021
– wtorek
 kl.1 – 4, godz. 1730

 kl.5 – 8, godz. 1830

zebrania z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele)
oceny przewidywane z zajęć edukacyjnych
i zachowania
7 czerwca 2021
– poniedziałek
 kl. 1 – 4, godz. 1730

 kl.5 – 8, godz. 1830