NIEZBĘDNIK RODZICA

 

PEDAGOG SZKOLNY
p. Katarzyna Wojno
Godziny pracy:

poniedziałek       8.00 – 15.00
wtorek                  8.00 – 16.00
środa                 
   8.00 – 13.00

czwartek              9.30 – 15.30
piątek                    8.00 – 15.00

SALA 17

BIBLIOTEKA
p. Katarzyna Kielak
p. Anna Cholewska-Zientek
Godziny pracy:

poniedziałek – piątek
8.00 – 14.30

SALA 11

TERAPIA PEDAGOGICZNA
p. Marta Łach
Godziny pracy:

poniedziałek 8.00 – 11.25  i  12.45 – 13.30
wtorek       11.30 – 12.45  i  13.35 – 14.05
środa          8.00 – 10.30  i  11.45 – 15.45
czwartek   8.00 – 10.30  i   11.30 – 15.15
piątek                8.00 – 10.30

SALA 49

GABINET
LOGOPEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
p. Elżbieta Błońska
Godziny pracy:

poniedziałek      8.10 – 14.10
wtorek                  8.30 – 14.45
środa                     8.45 – 14.00
czwartek              9.00 – 14.15
piątek                    8.45 – 12.15

SALA 45

ŚWIETLICA  SZKOLNA
dla klas II – VI
p. Dorota Wołujewicz
p. Michalina Pytlewska
p. Elżbieta Jabłońska
p. Zofia Rejman

Godziny pracy:
6.30 – 17.30

SALA 33

GABINET PROFILAKTYKI
ZDROWOTNEJ I POMOCY
PRZEDLEKARSKIEJ

Godziny pracy:

wtorek 10.00 – 16.00
czwartek  8.00 – 14.00

SALA 41a
tel. 761-06-51

PSYCHOLOG
p. Iwona Bartkowska
Godziny pracy:

poniedziałek           9.00 – 14.00
wtorek                        9.00 – 14.00
środa                         10.00 – 15.00
czwartek                    8.00 – 11.30
piątek                           8.30 – 12.00

SALA 17

ŚWIETLICA SZKOLNA
p. Zofia Rejman
p. Michalina Pytlewska
p. Elżbieta Jabłońska
p. Dorota Wołujewicz

Godziny pracy:
6.30 – 17.30

SALA 48

GABINET STOMATOLOGICZNY
lekarz stomatolog
Katarzyna Gębicka – Górka
Godziny pracy:

wtorek              10.00 – 16.00
czwartek            8.00 – 14.00
pomoc stomatologiczna
wtorek               10.00 – 16.00
czwartek             8.00 – 14.00

SALA 41b

LOGOPEDA
p. Agata Biała
Godziny pracy:

wtorek                  7.50 – 10.50
środa                 
   7.30 – 11.50

SALA 45

ŚWIETLICA
WSPARCIA DZIENNEGO
p. Anna Matak
Godziny pracy:
wtorek – piątek
12.00 – 16.30

SALA 3

STOŁÓWKA
I
SKLEPIK SZKOLNY
/ajent/
Godziny pracy:

7.40 – 14.50

KIEROWNIK  GOSPODARCZY
p. Henryka Sędek
Godziny pracy:
8.00 – 16.00

SALA 50

SEKRETARIAT SZKOŁY
Godziny pracy:
7.30 – 15.30

SALA 12