Terapia ręki

Mają one na celu wsparcie procesu terapeutyczno-dydaktycznego dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez wykorzystanie nowej metody terapii ręki według Programu Terapii Ręki A. Giczewskiej i W. Bartkiewicz.  Jest to propozycja pracy z dziećmi z osłabioną funkcją grafomotoryczną oraz z dysgrafią.
Na zajęciach dzieci usprawniają tzw. motorykę małą , czyli precyzyjne ruchy dłoni i palców oraz dostarczają sobie wrażeń dotykowych zarówno z zakresu czucia powierzchniowego jak
i czucia głębokiego (propriocepcji).  Zajęcia prowadzone według Programu Terapii Ręki przyjmują postać zabawy. Są to ćwiczenia, które mają rozwijać sprawność ruchową dłoni dziecka, koordynację pomiędzy dłońmi oraz umiejętność prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego.
Ponad to dzieci usprawniają także tzw. motorykę dużą, ćwiczą obręcz barkową, wzmacniają centralną cześć ciała, co znacznie poprawia prawidłową postawę dziecka podczas pracy przy stoliku.

Zajęcia prowadzone są z dziećmi z oddziału przedszkolnego oraz z uczniami klas I-III.

Dzięki ćwiczeniom:
rozwijają  precyzyjne ruchy rąk
– poprawiają umiejętność chwytu narzędzia pisarskiego
– usprawniają poziom graficzny rysunku i pisma
– wzmacniają  koncentrację uwagi
– poprawiają koordynację  wzrokowo – ruchową.
Zapraszamy do galerii.