Terapia pedagogiczna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne to zajęcia, które usprawniają podstawowe funkcje niezbędne w nauce czytania i pisania. Do tych funkcji należą: funkcje słuchowe, wzrokowe, grafomotoryczne, koordynacja wzrokowo-ruchowa.
Z zajęć korzystają uczniowie, którzy posiadają zalecenia w opinii psychologiczno-pedagogicznej.
Na zajęciach dzieci ćwiczą czytanie ze zrozumieniem, ortografię, pamięć wzrokową
i słuchową oraz wiele innych umiejętności.