bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kadra

 

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
im. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE

rok szkolny 2022/2023

Urszula Wysocka – dyrektor szkoły
Mieczysław Pałka– wicedyrektor szkoły

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot
1. Iwona Bartkowska psycholog
2. Elżbieta Błońska logopeda, integracja sensoryczna
3. Agnieszka Brzyska edukacja wczesnoszkolna
4. Alicja Chacińska wychowanie przedszkolne
5. Bernadeta Chaim religia
6. Joanna Chaniewska nauczyciel wspomagający
7. Anna Cholewska-Zientek biblioteka, historia
8. Marianna Frąckowiak technika
9. Hanna Fuśnik edukacja wczesnoszkolna, matematyka
10. Wioletta Gajewska edukacja wczesnoszkolna
11. Aneta Galicka nauczyciel wspomagający
12. Anna Gardzińska edukacja wczesnoszkolna
13. Monika Gawerek język polski
14. Małgorzata Glinka-Chłopicka wychowanie przedszkolne
15. Barbara Habaj muzyka, plastyka
16. Grzegorz Hetnar matematyka, informatyka
17. Joanna Hetnar nauczyciel wspomagający
18. Elżbieta Jabłońska świetlica
19. Bożena Jusińska nauczyciel wspomagajacy
20. Ewa Karwowska edukacja wczesnoszkolna
21. Katarzyna Kielak biblioteka
22. Żaneta Kołakowska świetlica
23. Magdalena Kudełka język angielski
24. Aleksandra Kurowska-Polakowska nauczyciel wspomagający
25. Tomasz Kuszczyk język hiszpański
26. Joanna Laszuk przyroda, biologia, geografia
27. Karolina Leśnikowska wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
28. Marta Łach terapia pedagogiczna
29. Karolina Łopatowska świetlica
30. Remigiusz Mieszkalski fizyka
31. Aneta Olszewska matematyka, informatyka
32. Małgorzata Ostrowska nauczyciel wspomagający
33. Mieczysław Pałka wychowanie fizyczne
34. Agata Pietrucha edukacja wczesnoszkolne
35. Agata Piwowarczyk wychowanie fizyczne
36. Michalina Pytlewska świetlica
37. Klaudia Rudzik świetlica, nauczyciel wspomagajacy
38. Angelika Rzeczkowska język polski, etyka
39. Izabela Sawicka wychowanie fizyczne
40. Marta Szczepanik pedagog szkolny
41. Anna Włostowska świetlica
42. Katarzyna Wojno pedagog szkolny
43. Monika Wrzosek wychowanie przedszkolne
44. Urszula Wysocka historia
45. Anna Zaburko nauczyciel wspomagający
46. Agnieszka Zasada chemia
47. Dorota Zgódka religia, wychowanie do życia w rodzinie
48. Kamila Żak język angielski

 

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW  I  SAL

KLASA IMIĘ I NAZWISKO SALA
Oddziały przedszkolne A i B Monika Wrzosek; Małgorzata Glinka - Chłopicka 51 i 52
1a Hanna Fuśnik 4
1b Agata Pietrucha 5
2a Wioletta Gajewska 9
2b Agnieszka Brzyska 7
3a Ewa Karwowska 2
3b Anna Gardzińska 1
4a Kamila Żak 43
4b Magdalena Kudełka 40
5a Agata Piwowarczyk 3
5b Izabela Sawicka 22
6a Aneta Olszewska 20
6b Monika Gawerek 21
7a Joanna Laszuk 18
7b Angelika Rzeczkowska 26
8a Anna Cholewska - Zientek 10
8b Grzegorz Hetnar 42
8c Marianna Frąckowiak 24
 Opublikował: Marianna Frąckowiak
Publikacja dnia: 08.10.2022
Podpisał: Urszula Wysocka
Dokument z dnia: 18.09.2017
Dokument oglądany razy: 4 409