bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dla rodziców

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2022/2023

 
Lp. Data Zebrania
1.

13 września 2022r. (wtorek)

godz. 17.30
kl. 0 - 4

gogz. 18.30
kl. 5 - 8

wstępne spotkanie informacyjne z wychowawcą: 
    - system oceniania, 
    - programy i wymagania z przedmiotów, 
    - wybory do Rady Rodziców,
- informacja dotycząca organizacji pracy szkoły
2.

8 listopada 2022r. 

(wtorek)
kl. 1 - 4 godz. 17.30
kl. 5 - 8 godz. 18.30

spotkania indywidualne 
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
3.

17 stycznia 2023r. 

(wtorek)
kl. 1 - 4 godz. 17.30
kl. 5 - 8 godz.18.30

spotkanie z wychowawcą
informacje o wynikach klasyfikacji śródrocznej

4.

18 kwietna 2023r. 

(wtorek)
kl. 1 - 4 godz. 17.30
kl. 5 - 8 godz. 18.30

spotkania indywidualne
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)

3.

17 stycznia 2023r. 

(wtorek)
kl. 1 - 4 godz. 17.30
kl. 5 - 8 godz.18.30

spotkanie z wychowawcą
informacje o wynikach klasyfikacji śródrocznej

4. 5 czerwca 2023r. (wtorek)
kl. 1 - 4 godz. 17.30
kl. 5 - 8 godz. 18.30

zebrania z rodzicami

 informacja o ocenach przewidywanych z zajęć edukacyjnych i zachowania
(obecni wszyscy nauczyciele)

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Lp. Data Wydarzenia
1. 1 września 2022 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
2. 23 grudnia 2022 r. - 1 stycznia 2023r. Zimowa przerwa świąteczna
3. 13 lutego - 26 lutego 2023r. Ferie zimowe
4. 23 - 25 kwietnia 2023r. Egzamin ósmoklasisty
5. 6 - 11 kwietnia 2023r. Wiosenna przerwa świąteczna
6. 23 czerwca 2023r. Zakończenie  rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
7. 26 czerwca - 31 sierpnia 2023r. Ferie letnie
8.


  1 listopada 2022r. (wtorek)
11 listopada 2022r. (piątek)
6 stycznia 2023r. (piątek)
1 i 3 maja 2023r. (poniedziałek i środa)
    8 czerwca 2023r. (czwartek)


Dodatkowe dni wolne od zajęć:
31 października 2022r. (poniedziałek) 
  2 maja 2023r. (wtorek)
               23 - 25 maja 2023r. (wtorek - czwartek)
             9 czerwca 2023r. (piątek)
 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczo-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

W dni wolne od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych szkoła zapewnia uczniom
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 Opublikował: Marianna Frąckowiak
Publikacja dnia: 08.10.2022
Podpisał: Urszula Wysocka
Dokument z dnia: 03.10.2014
Dokument oglądany razy: 3 660