Klasa 7a

Kliknij żeby wrócić do listy klas

Historia

historia_7_1

historia_7_2

Religia
Na 7 czerwca 2020 zaplanowana została beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego. Okazją do zapoznanie się z tą niezwykłą postacią niech będzie film: Prymas Stefan Wyszyński Trzy Lata z Tysiąclecia. Proszę obejrzeć i napisać recenzję filmu. Pani Monika Gawerek przypomni Wam zasady dotyczące tej formy wypowiedzi.
Termin odesłania prac: 24 marca, adres mailowy: zgodkadorota@gmail.com

„Strach zapukał do drzwi, otworzyła mu odwaga i nikogo tam nie było.”
„Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.”

https://www.zamyslenie.pl/autor/wyszynski-stefan-prymas/

Język angielski 

9.04
Przeczytaj jeszcze raz wskazówki z dnia 3.04

All_Clear_kl7_TRF_Basics_U6-strony-3

3.04
Zaczynamy porównanie dwóch czasów czyli Present Perfect i Simple Past . Ich stosowanie nie jest   łatwe więc proszę żeby  wszyscy  podeszli poważnie do prac domowych  i  nie wykonywali ćwiczeń automatycznie czyli  bezmyślnie. Zauważyłam, że niektórzy uczniowie jeszcze nie wiedzą jak tworzymy  czas Present Perfect  więc proszę żeby to uzupełnili (str 60 – ramki).

Ważne jest aby zapamiętać, że czasu Past Simple używamy do czynności skończonych w przeszłości. Najczęściej wskazówką w zdaniu jest  wtedy określenie czasowe typu yesterday, last week/year, 3 days ago, last Monday , when I was  a little girl/boy, when I  was in school itp.

Czasu Present Perfect   używamy gdy mówimy o swoich  lub cudzych doświadczeniach i  gdy nie określamy  kiedy to miało miejsce ( np. I  have been to France many times), chyba, że są to zdania z since lub for . Wtedy te zdania tłumaczymy  na polski jako czas teraźniejszy  np. How long have you known your best friend? I have known my best friend for 10 years  czyli :Jak długo znasz swoją przyjaciółkę? Znam moją przyjaciółkę 10 lat.(zwróćcie uwagę, że tego typu pytanie nigdy nie będzie w czasie Present Simple). Typowe określenia dla czasu Present  Perfect to : just, already, yet, ever, never , yet (w pytaniach I przeczeniach).

Podaję kilka przykładowych zdań w Present Perfect:

Have you ever  collected money for a charity organization? No, never. I have never  collected money for a charity organization (doświadczenie).

He has just / already arrived. (właśnie/już przybył)

Have you done your homework yet? No, I haven’t done it yet.( Już odrobiłeś pracę domową? Nie, jeszcze jej nie odrobiłem).

PRACA DOMOWA: str 64 w podręczniku  – ćwiczenia od 1 do 8.

W ćwiczeniu 7 napiszcie 2 dodatkowe tego typu dialogi. Zwróćcie uwagę jakich czasów użyto w pierwszym pytaniu a jakiego w  kolejnym. W  pierwszym pytaniu mamy Present Perfect bo pytamy o doświadczenie (ever) a w drugim pytaniu jest już  Past Simple (What did you buy?)  bo odnosimy się do  tej  konkretnej(przeszłej) sytuacji kiedy ta osoba  ten prezent kupowała. Mimo, że nie ma tu żadnego określenia czasu typowego dla Past Simple to logicznie rzecz biorąc  czynność kupowania odbyła się w przeszłości.

UWAGA:  Niektóre prace są  dla mnie zupełnie nieczytelne  więc proszę żeby wszyscy przesyłali mi swoje prace w Wordzie. Paru uczniów już mi takie prace przysłało.

1.04
Bardzo proszę o  wysłuchanie  tekstu na  ścieżce 2.12

(słówka na str 124). Jeszcze raz przypominam, żeby nie pomijać  ćwiczeń na słuchanie.

Ćw. nr 1.  Odpowiadamy całym zdaniem na pytanie  dlaczego Albert  jest nietypowym  młodym człowiekiem .

W ćwiczeniu  nr 3 również odpowiadamy pełnym zdaniem na 6 pytań.

W ćwiczeniu  nr 4 jest ciąg liczb, które coś znaczą. Wyszukajcie w tekście do czego się odnoszą i zapiszcie odpowiedzi w zeszycie.

Uwaga: Wysyłacie na mój adres tylko  ćwiczenie nr 3.

30.03  1-All_Clear_kl7_TRF_Basics_U6

27.03.2020
Zaczynamy nowy dział   pod tytułem Amazing journeys (zadziwiające podróże), którego tematem wiodącym  jest podróżowanie.

Tematem gramatycznym będzie porównanie i użycie  czasów Present Perfect i Simple Past jak również  rzeczowniki policzalne i niepoliczalne .

Dzisiaj proszę o zrobienie ćwiczeń od 1 do 5 na str. 62. W ćwiczeniu nr 1 proszę  o włączenie ścieżki 2.10 

i powtarzanie za lektorem słówek . Jeśli coś jest niejasne to słówka są na str. 124. Bardzo proszę o poważne podejście do  ćwiczeń  na słuchanie. Są one tak samo ważne jak wszystkie inne. Mam nadzieję, że wszyscy mają dostęp do mp3, którą przesłałam wcześniej. Następnie proszę dopasować słówka  do obrazków od 1 do 12.

Ćwiczenie nr 2 proszę napisać w zeszycie wybierając  właściwy zwrot.

W ćwiczeniu 3 należy ułożyć wyrazy we właściwej kolejności  tak aby powstały logiczne zdania (w zeszycie).

Ćwiczenie 4 to znowu słuchanie –  ścieżka  2.11.

Proszę wysłuchać tekstu i odpowiedzieć w zeszycie (pełnym zdaniem) jakie prezenty kupili Zoe i Chas.

W ćwiczeniu 5 proszę zwrócić uwagę w jakim czasie jest pytanie a w jakim odpowiedź.

Przypominam, że jeśli zadajemy pytanie z ever , używamy czasu Present Perfect  bo pytamy ogólnie o doświadczenie. W odpowiedzi , jeśli odnosimy się do konkretnej sytuacji w przeszłości  (gdzie? – w Paryżu, kiedy? – jakiś czas temu) stosujemy czas Past Simple.

Uwaga: Wygląda na to, że nieprędko wrócimy do szkoły więc  niektóre zadane ćwiczenia będziecie mi przysyłać na podany adres, który prześlę w przyszłym tygodniu.

25.03
Wykonaj ćwiczenia
s-02 s-04

23.03  Zaczynamy powtórzenie materiału z działu 5.

Słownictwo: obowiązuje was słownictwo związane z działalnością charytatywną i zwroty z czasownikami do i make

Gramatyka: czas Present Perfect, zwroty z ever i never , pytania z How long….. ? z for i since

Przypominam: Orzeczenie (czasownik w zdaniu) w czasie Present Perfect tworzymy stosując czasownik posiłkowy have  lub has  w 3 os.l.poj   plus trzecia forma czasownikowa np. have/has worked,  have/has done.

ever  stosujemy w pytaniach np. Have you ever  done  a sponsored swim?(czy kiedykolwiek…….?)

never  stosujemy w zdaniach  przeczących np. She has never  told a lie (nigdy nie skłamała)

Zdania z since  i for mówią nam o czynności , która trwała i trwa w dalszym ciągu od jakiegoś punktu w czasie(since) lub przez jakiś odcinek czasu (for).

Przykład: He has done charity work since 2010/He has done charity work for 10 years.

Określenia czasowe z since I for są do zapamiętania na dole strony 60 podręcznika.

Dzisiejsza praca domowa to ćwiczenia od 1 do 9 w zeszycie. Ćwiczenie 6 zróbcie w książce (podkreślcie właściwą wersję)  a następnie sprawdźcie czy zrobiliście to dobrze  odsłuchując ścieżkę 2.09.

Przesyłam linka do  materiałów audio wydawnictwa Macmillan: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

W strefie dla ucznia wybieramy szkołę podstawową 4-8 następnie All Clear klasa 7 Student’s Audio CD 2

Uwagi do ćwiczenia 3 na str 58

Zdania Celowe

Zdania celowe mówią nam jaki jest cel czegoś co robimy, zrobimy lub zrobiliśmy. Na przykład : Wyszłam z domu żeby zrobić zakupy.= I went out to do  some shopping.  Czasownik wyrażający cel występuje w bezokoliczniku( pierwsza forma czasownikowa)  po  słowach to lub in order to. A więc to samo zdanie może brzmieć :  I went out  in order to do  some shopping.

Inny  przykład: I’m going to raise some money. I want to help poor children. Przekształcimy  te dwa zdania w jedno zdanie celowe  : I’m going to raise  some money  to /in order to help poor children.

Ćwiczenia

s-01     s-03

Język polski

Samodzielnie utrwalamy materiał:
– zeszyt ćwiczeń (Gramatyka i stylistyka)
• Formy wypowiedzi s.198-235
• Dział: „Sprawdź czy pamiętasz” s.238-268
– czytamy również:  „Balladynę” Juliusza Słowackiego:
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balladyna.html

Proszę zapoznać się ze słuchowiskiem „Balladyna”:
https://www.youtube.com/watch?v=nfNKCKXIqi0
oraz obejrzeli „Ballady & Romance” – hip-hopowy musical
https://www.youtube.com/watch?v=-jIPQODPqxc&feature=youtu.be&app=desktop#menu

Polecam również filmy oraz teatr telewizji (do obejrzenia wieczorową porą):
• Władca Pierścieni (reż. Peter Jackson),
• Gwiezdne wojny (reż. George Lucas),
• Zemsta (reż. Andrzej Wajda),
• Śluby panieńskie (reż. Krystyna Janda),
• Pianista (reż. Roman Polański),
• Europa, Europa (reż. Agnieszka Holland),
• Fighter – kochaj i walcz (reż. Natasha Arthy, 2007),
• Slumdog. Milioner z ulicy (reż. Danny Boyle 2008),
• Operacja hip-hop (reż. Bryn Evans, 2014),
• Nietykalni (reż. Olivier Nakache, Eric Toledano, 2012),
• Wszystko jest iluminacją (reż. Liev Schreiber, 2005),
• Jutro będziemy szczęśliwi (reż. Hugo Gélin, 2016),
• Walc z Baszirem (reż. Ari Folman, 2009),
• Avatar (reż. James Cameron, 2009),
• Cały ten cukier (reż. Damon Gameau, 2014),
• Twój Vincent (reż. D. Kobiela, Hugh Welchman, 2017)

Podgląd filmu YouTube Juliusz Słowacki – Balladyna

Podgląd filmu YouTube „Ballady & Romance” – hip-hopowy musical edukacyjny wg Adama Mickiewicza!