Zakończyliśmy w naszej szkole projekt edukacyjny “Emp@tyczna klasa”. W każdym miesiącu uczniowie angażowali się w działania rozwijające empatię, szacunek, wrażliwość na innych, budujące pozytywną komunikację, relacje i postawy. Dziękujemy uczniom, nauczycielom, wychowawcom za aktywny udział.

Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej