Nauka pełna energii

Uczniowie 2a w ciągu mijającego już  roku szkolnego brali udział w projekcie  edukacyjnym Być jak Ignacy  „Nauka pełna energii”. Drugoklasiści  dowiedzieli się, jak stawiać trafne pytania badawcze, formułować hipotezy, a następnie je weryfikować. Zdobyli wiedzę o wielu różnych rodzajach energii, a także poznali ciekawych, współczesnych naukowców. W ramach podsumowania  aktywności wzięliśmy udział w konkursie przesyłając  trzyminutowy filmik.