Jedna wycieczka, dwie atrakcje

Dziadek Janka pracuje w Mennicy Polskiej, więc zaprosił kolegów i koleżanki wnuczka na niezwykłą lekcję. Po skrupulatnej kontroli uczniowie weszli do zakładu, gdzie produkuje się monety, medale i odznaczenia. Najbardziej interesowała dzieci  produkcja pieniędzy. Do specjalnej maszyny wrzucane są przeliczone krążki, tam są tłoczone. Po chwili  wysypują się nowo powstałe monety. Wyrzucane są z prędkością 12-13 monet na sekundę. Każda maszyna pracuje non stop. To robi wrażenie. Kolejny punkt wycieczki to lekcja wychowania fizycznego na trampolinach. Tu uczniowie 2a rozwijali koordynację i ogólną sprawność ruchową.