Spotkanie z policją dla rodziców

We wtorek 30 stycznia rodzice uczniów z klas szóstych i siódmych uczestniczyli w spotkaniu z młodszym aspirantem w Powiatowej Komendy Policji, panią Joanną Pieńczuk. Prelekcja dotyczyła odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży. Obecnym przedstawione zostały takie pojęcia jak: czyn zabroniony, czyn karalny, demoralizacja. Nie zabrakło również informacji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich za popełniane czyny. Policjantka wyjaśniła rodzicom konsekwencje prawne dopuszczania się przez małoletnich łamania prawa. Prelegentka zwróciła również uwagę na odpowiedzialność rodziców związaną z wypełnianiem przez dzieci obowiązku szkolnego, zaznaczając, że to rodzice odpowiadają za wychowanie dzieci, a szkoła pełni tylko rolę wspierającą.

Bardzo dziękujemy pani Joannie Pińczuk za wartościowe spotkanie z rodzicami, wierząc, że wpłynie ono na poprawę świadomości i odpowiedzialności za swoje działania. Mamy nadzieję, że dla wielu rodziców temat był ważny i dziękujemy, że poświęcili swój czas, aby być w tym dniu z nami.