Warsztaty klas 5

Dziś 22 listopada w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas V ,,Pokonaj przemoc’’ poprowadzone przez p. Dorotę Lubas z Centrum Profilaktyki EKSPERT. Tematyka zajęć obejmowała nazewnictwo związane z przemocą, przyczyny przemocy, przedstawienie form agresji, spojrzenie na agresję z perspektywy sprawcy i ofiary oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie ze złością oraz gniewem. Uczniowie uczestniczący w zajęciach wynieśli z nich solidną porcję nowej wiedzy i umiejętności