Escape room 7B

W zeszłym tygodniu klasa 7B miała okazję wzięcia udziału w edukacyjnym escape roomie „Kto zamordował Stolnika Horeszkę?”, opartym na fragmencie epopei „Pan Tadeusz”. Uczniowie dobrali się w trzyosobowe zespoły i musieli wcielić się w role profesjonalnych śledczych. Ich zadaniem było przeczytać opowieść starego klucznika – Gerwazego Rębajły i odkryć w tekście epopei wskazówki dotyczące popełnionej zbrodni i zabójcy, a następnie przeanalizować zeznania 10 podejrzanych bohaterów epopei i wytypować mordercę. Niektórzy z naszych śledczych wykazali się nie lada sprytem, bo zamiast odpocząć w czasie przerwy, pobiegli do biblioteki, by sprawdzić w lekturze, kto może być mordercą. Jakież było ich zdziwienie, kiedy okazało się, że wśród podejrzanych przesłuchiwanych w 1811 roku nie ma Jacka Soplicy. Jednak nasi młodzi detektywi odkryli sprawcę, dowiedzieli się dlaczego popełnił zbrodnię i w jaki sposób chciał naprawić swoje winy.
Dzięki tej niekonwencjonalnej i innowacyjnej metodzie pracy z lekturą uczniowie m.in.: 
– poznali bohaterów epopei narodowej oraz zrozumieli kontekst historyczny.
– rozwinęli swoje zdolności dedukcyjne poprzez analizowanie dostępnych w tekście wskazówek.
– przećwiczyli interpretację tekstu, opiniowanie oraz uzasadnianie swoich wyborów podając odpowiednie argumenty.
– nauczyli się też pracy w zespole i dzielenia się pomysłami w celu osiągnięcia wspólnego celu.
To doświadczenie, poza dużą dawką emocji i dobrej zabawy, dostarczyło siódmoklasistom wielu cennych informacji, które przydadzą im się w przyszłości podczas omawiania epopei.