Hołd Mieszkańcom Zielonki

5 września 2023 r. delegacja szkoły na czele z Panią Dyrektor Urszulą Wysocką  reprezentowała naszą społeczność na uroczystości przy Pomniku – Tablicy Wypędzonych.

Wspólnie z Panem Burmistrzem i zaproszonymi gośćmi oddaliśmy  hołd Mieszkańcom Zielonki, wypędzonym przez armię niemiecką z domów 5 września 1944 r.