Ważne

INFORMACJA O ODBIORZE ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Szanowni Państwo,

informujemy, że zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty wydawane będą w sekretariacie szkoły od dnia 6 lipca 2023 roku od godziny 900.