ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZERÓWKACH

Kolejny rok szkolny dobiega końca i żegnamy kolejnych absolwentów naszych „Zerówek”. Jak co roku pożegnanie to bardzo piękna uroczystość, pełna wzruszeń nie tylko dla Rodziców ale również Grona Pedagoczicznego i dzieci. Na zakończenie roku dzieci zaprezentowały program artystyczny. Nie zabrakło uśmiechu na twarzy oraz łezki wzruszeń.