Zerówka w Straży Pożarnej

Pędzi wielki wóz strażacki i syreny alarmują
By do ognia się nie zbliżać – wszystkich ludzi informują.
Taki strażak to bohater – chociaż dym go szczypie w oczy
Ryzykuje życie stale, z ogniem walkę musi stoczyć.

26.05.2023 Zerówki wybrały się na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce.

Głównym celem wycieczek było zapoznanie dzieci z zawodem strażaka, jego zadaniami a także wykorzystywanym w czasie akcji sprzętem .Spotkanie ze strażakami było też okazją do kształtowania u dzieci szacunku wobec osób wykonujących niebezpieczne ale niezwykle potrzebne dla społeczeństwa zawody.

Dzieci zwiedziły budynek, dowiedziały się wielu informacji dotyczących pracy strażaka, wysłuchały którymi pojazdami strażacy wyjeżdżają do wypadków, a jakimi gaszą pożary. Obejrzały również wyposażenie pojazdów oraz niezbędne do pracy urządzenia. Dowiedziały się, że pomagają też w czasie klęsk żywiołowych, np. powodzi.