Ja w relacjach.

Klasa 6a, już trzeci rok szkolny, uczestniczyła w projekcie zorganizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci. W tym roku był to projekt „Ja w relacjach. Jak zrozumieć siebie i innych.” Realizowane lekcje integrowały klasę poprzez zabawy, uczyły nas dbania o relacje z innymi, wpływania na to jak się czujemy i dbania o swoje granice.