Lekcja w Zamku Królewskim

11 maja klasy drugie wybrały się do Zamku Królewskiego w Warszawie na lekcję KRÓL I JEGO DWÓR

Lekcja dotyczyła czasów króla Stanisława Augusta i była wspaniałą podróżą do przeszłości i historii naszego kraju.

Ile osób zatrudniał władca ? Kim były i czym się zajmowały te osoby? Jak żyły, pracowały i mieszkały? Czy pracownicy dworu otrzymywali wysokie wynagrodzenie? Z dworem królewskim związanych jest dużo ciekawych i zabawnych ploteczek. Podczas zajęć dzieci poznały podstawy XVIII-wiecznego ceremoniału i zwyczajów oraz postać ostatniego króla Polski, symbolikę insygniów. Dowiedziały się, jak ważna jest zawsze umiejętność dobrego zachowania.