DEBATA

Najskuteczniejszym działaniem w zapobieganiu uzależnień wśród dzieci i młodzieży jest promocja zdrowia. Dzięki programom profilaktycznym realizowanym w szkole kształtowane są prawidłowe postawy zdrowotne.
Dziś, 12 maja 2023 r. przez Stowarzyszenie NOE zorganizowana została DEBATA: NIE WYPALAJ SIĘ! Alkohol jest substancją chemiczną.
Debata wskazała uczniom jakie ryzyko niesie nadużywanie alkoholu i czy chwilowa złudna „korzyść” jest warta późniejszych poniesionych strat psychicznych i fizycznych.
Młodzież dowiedziała się, że alkohol zupełnie zmienia odbiór rzeczywistości – pokazuje ją inną niż jest. Skutkuje to: nieporozumieniami, wypadkami, ogromnymi  tragediami. Negatywnie wpływa na zdrowie i rozwijający się umysł –  NIGDY! nie jest obojętny!
Dlatego każdy uczestnik spotkania przeszedł trening asertywności i samoświadomości, rozwinął umiejętność stawiania granic i skutecznej komunikacji.
Dodatkowo nabył wiedzę jak nazywać własne potrzeby, emocje i jak wyrażać je w konstruktywny sposób.