Wolontariusze

Kolejny raz serca dzieci i rodziców otworzyły się bardzo szeroko!

W ostatnich dniach nasze wolontariuszki posegregowały i zapakowały do pudełek dary, które zostały zebrane dla potrzebujących z Turcji i Ukrainy.