„Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat?”

Uczniowie klasy 5a zrealizowali projekt „Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat?” organizowanym w ramach programu Uniwersytet Dzieci. Uczniowie analizowali takie wartości jak: odpowiedzialność, tolerancja czy wsparcie innych. Rozwinęli wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz znajomość powszechnie przyjętych zasad, budowali postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne.