Zerówki i Autyzm

„Jak niebieskie motyle
fruwające do gwiazd,
zabierz nas choć na chwilę
odczarować Twój świat…”

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia. Autyzm dziecięcy jest całościowym zaburzeniem rozwoju, obejmującym sferę poznawczą, emocjonalną i społeczną, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Ten wyjątkowy dzień obchodziliśmy w naszym Zerowkach. Na znak solidarności, jedności, akceptacji i zrozumienia, dzieci wykonały serca w kolorze niebieskim – kolorze nadziei.