ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Zapraszamy do sekretariatu szkoły po odbiór  wyników i zaświadczeń
z egzaminu ósmoklasisty
w dniu 09 lipca 2021 roku (piątek) w godzinach 9.00-14.00