Książka dla rodzica i dziecka

Biblioteka szkolna przygotowała dla Rodziców ofertę specjalną – książki dotyczące wychowania i wspierania rozwoju. Polecamy również książki o charakterze biblioterapeutycznym do czytania z Dzieckiem. Wspólne czytanie książki, która porusza problemy bliskie Dziecku, działa terapeutycznie, pomaga zrozumieć problem, rozwiewa wątpliwości, daje poczucie bezpieczeństwa i pokazuje, że z każdej życiowej sytuacji jest wyjście.

Książki można zamówić przez dziennik elektroniczny i następnie wypożyczyć na konto Dziecka.

Biuletyn rodzice