INFORMACJA BIBLIOTEKI

Uczniowie, którzy potrzebują niezbędnej do nauki książki z biblioteki szkolnej, mogą ją zamówić przez dziennik, wysyłając wiadomość do nauczycieli bibliotekarzy. O terminie i sposobie odbioru zamówionej książki uczeń zostanie poinformowany również przez dziennik elektroniczny.

Przy wejściu do szkoły znajduje się pudełko, do którego można oddawać przeczytane książki z biblioteki szkolnej. Proszę dołączyć do nich kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą ucznia.