Informacja dla rodziców

  1. Kuchnia szkolna informuje w zakładce stołówka

2. Nauka zdalna
Drodzy Rodzice,
od poniedziałku, 26 października, uczniowie klas 4-8 przechodzą na nauczanie zdalne. Nie zmieniamy planu lekcji, lekcje rozpoczynamy o godzinie wyznaczonej w planie. Lekcje prowadzimy on-line, z wyjątkiem następujących zajęć: religia, etyka, plastyka, muzyka, technika, wdż, doradztwo zawodowe, 2 godz. w-f. Te zajęcia prowadzimy na strumieniu. Oznacza to, że w wyznaczonym czasie jest obecny nauczyciel, zamieszcza materiały do zapoznania się i jest gotowy do odpowiedzi na pytania. Uczeń nie musi być w realnym czasie na czacie, może dosłać materiał później.
Lekcje on-line trwa 30 – 40 min, do decyzji nauczyciela.
Pedagog, psycholog, logopeda, bibliotekarz i terapeuta pracują w szkole w swoich godzinach pracy.
Świetlica bez zmian.
Oddziały przedszkolne i klasy 1-3 pozostają w systemie nauki stacjonarnej.
Klasy I-III na czas nieobecności klas starszych wchodzą głównym wejściem.