INFORMACJA-ŚWIETLICA

Zapisy do świetlicy

Karty zgłoszeniowe dla dzieci, które potrzebują opieki świetlicowej będą u wychowawców klas.

W związku z sytuacją epidemiologiczną ze świetlicy powinny korzystać tylko te dzieci, których

rodzice/prawni opiekunowie pracują i  nie mogą mieć zapewnionej opieki w domu.