Wykaz podręczników

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas 1-8 zapewnia szkoła.
Rodzice we własnym zakresie zakupują podręczniki do religii.

Spis podręczników do religii obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonce, w roku szkolnym 2020/2021.

Klasa Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia wg  wykazu MEN
1 „W imię Ojca, i Syna,
i Ducha Świętego”
A. Frączak,
R. Szewczyk.
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa AZ-11-01/18-WA-1/20
2 „A oto Ja jestem z wami” A. Frączak,
R. Szewczyk.
Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa AZ-12-01/10-WA-2/13
3 „Kto spożywa moje Ciało,
ma życie”
A. Frączak,
R. Szewczyk.
Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa AZ-13-01/10-WA-2/14
4 „Jestem Chrześcijaninem” ks. Mariusz Czyżewski Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa. AZ-21-01/10-WA-3/13
5 „Bóg nas szuka” ks. Mariusz Czyżewski Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa. AZ-21-01/18-WA-3/20
6 „Wierzę w święty Kościół powszechny” ks. Mariusz Czyżewski Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa. AZ-23-01/10-WA-5/14
7 „Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze” ks. Piotr Tomasik Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa. AZ-31-01/10-WA-1/12
8 „Ty ścieżkę życia mi ukażesz” ks. Piotr Tomasik Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa. AZ-32-01/10-WA-1/13