Informacja dla rodziców/opiekunów

Informacja dla rodzica lub opiekuna o założeniu konta email w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce.

Szanowni Państwo !

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce będziemy korzystać z pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni . Prosimy Państwa o zgodę na utworzenie kont dla Państwa dziecka i zarządzanie tymi kontami. Pakiet narzędzi firmy Google ułatwi pracę w szkole i są używane przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce będą korzystać ze swoich kont do wykonywania zadań szkolnych, komunikowania się z nauczycielami i nauki umiejętności potrzebnych do uczestniczenia w społeczności internetowej XXI wieku.

W naszej szkole uczniowie mogą korzystać z następujących usług firmy Google:

 • Gmail
 • Classroom
 • Kontakty
 • Dysk
 • Dokumenty
 • Formularze
 • Grupy dyskusyjne
 • Keep
 • Arkusze
 • Prezentacje
 • Chat
 • Hangouts

Informacje dla rodziców i opiekunów na temat G Suite dla Szkół i Uczelni Jakie dane osobowe gromadzą Google ?

W ramach tworzenia konta ucznia Szkoły Podstawowej 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce , szkoła może udostępniać Google niektóre dane osobowe tego ucznia, na przykład jego imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Firma Google może również gromadzić dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez uczniów, takie jak numery telefonów wymagane w celu odzyskania konta lub zdjęcia profilowe dodawane do kont. Warto o tym pamiętać udostępniając numer telefonu lub zdjęcie.

Ponadto Google gromadzą informacje związane z używaniem usług przez uczniów. Obejmuje to m.in.:

 • informacje o urządzeniu, takie jak model, wersja systemu operacyjnego, unikatowy identyfikator oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu;
 • informacje z dziennika, w tym szczegóły używania usług, informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem oraz adres IP użytkownika;
 • informacje o lokalizacji gromadzone różnymi metodami, w tym przy użyciu adresów IP, urządzeń GPS i innych czujników;
 • unikatowe dane aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji;
 • pliki cookie i dane podobnych technologii, które są używane do gromadzenia i przechowywania informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takich jak preferowany język i inne

Jak Google wykorzystuje te informacje?

Google używa danych osobowych uczniów do udostępniania, obsługi i ochrony podstawowych usług G Suite dla Szkół i Uczelni . Google nie wyświetla reklam w obrębie podstawowego zestawu usług ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych usług do celów reklamowych.

Czy Google wykorzystuje dane osobowe uczniów szkół podstawowych do kierowania reklam?

Nie. W przypadku użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Google nie wykorzystuje żadnych danych

osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem G Suite dla Szkół i Uczelni) do kierowania reklam.

Czy dziecko może udostępniać informacje innym osobom za pomocą konta G Suite dla Szkół i Uczelni?

W Szkole Podstawowej  im. Bolesława Prusa w Zielonce zezwolono uczniom na dostęp do usług Google, takich jak Dokumenty Google, które zawierają funkcje umożliwiające udostępnianie informacji innym użytkownikom lub szerszemu gronu osób tylko w ramach Szkoły Podstawowej 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce.

Czy Google ujawnia dane osobowe dziecka?

Google nie udostępnia danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy Google, jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 • Zgoda rodzica lub opiekuna. Google może udostępnić dane osobowe niepełnoletnich użytkowników firmom, organizacjom lub osobom spoza firmy Google za zgodą rodziców tych użytkowników, możliwą do uzyskania przez szkoły korzystające z G Suite dla Szkół i
 • Przy pomocy Szkoły Podstawowej 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce Konta G Suite dla Szkół i Uczelni są zarządzane przez szkoły. Administratorzy w tych placówkach mają dostęp do informacji przechowywanych na tych kontach.
 • Udostępnianie w związku z przetwarzaniem danych poza Google. Dane osobowe możemy przekazywać podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym

zgoda g-suit