Komunikat Biura Kuratora Oświaty

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa  mazowieckiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
na prośbę Mazowieckiej Policji przesyłam w załączeniu komunikaty skierowane do:
rodziców, opiekunów i uczniów, związane z sytuacją epidemiologiczną,  z prośbą o ich upowszechnienie wśród wskazanych adresatów  (np. poprzez dziennik elektroniczny, komunikat na stronie szkoły lub w inny przyjęty sposób).
Z poważaniem
Andrzej Kulmatycki
Dyrektor Wydziału Biuro Kuratora Oświaty  rzecznik prasowy

Komunikaty (1)