INFORMACJA

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Zbliża się termin wyboru przez młodzież z klas 8 dalszego etapu kształcenia.

Kuratorium Oświaty w dniu 31.01.2020 r. wydało zarządzenie nr 8 w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w tym również określono terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych.

Portal www.wybieramszkole.pl który jest, dedykowany dla uczniów planujących dalszą edukację w szkołach ponadpodstawowych na terenie m.st. Warszawy przedstawia wiele ważnych informacji, które są na bieżąco aktualizowane.

W zakładce „Harmonogram” opublikowano terminy wynikające z w/w zarządzenia

https://www.wybieramszkole.pl/?h=h

W zakładce „Dni otwarte” opublikowano terminy spotkań informacyjnych w szkołach ponadpodstawowych

https://www.wybieramszkole.pl/?msc=Warszawa&open=sort

Ponadto funkcjonalność portalu jest duża – zapewnia wyszukiwanie szkół, m.in. po:

  • typie szkoły (liceum, technikum, szkoła branżowa),
  • lokalizacji (dzielnice, wybrany obszar),
  • rankingach,
  • przedmiotach rozszerzonych,

Uczeń może również obliczyć sobie prognozowane punkty, oraz zobaczyć progi punktowe z rekrutacji z ubiegłego roku.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z portalem  https://www.wybieramszkole.pl/

Pozdrawiam

Dorota Janusz

* Wszelkie zapytania i uwagi proszę kierować na adres: info@wybieramszkole.pl