Lapbooki

Uczniowie klas ósmych rozwijają swoją kreatywność. Uzbrojeni w kolorowe kartki, pisaki i flamastry stworzyli wspaniałe lapbooki dotyczące własności brył. Uporządkowali swoją wiedzę, a wywieszone na korytarzu kolorowe prace przyciągają uwagę przechodzących uczniów.