ŚLUBOWANIE KLAS I

30 października 2019 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste Ślubowanie Pierwszoklasistów. Głównym celem uroczystości było włączenie uczniów klas pierwszych do społeczności uczniowskiej szkoły podstawowej. W podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Pełne życzliwości słowa do najmłodszych skierowała Pani Dyrektor oraz przedstawiciele starszych klas. Pierwszoklasiści wspaniale zaprezentowali się podczas pierwszego swojego występu artystycznego. Recytowali wierszyki o sobie, rodzinie i o Ojczyźnie. Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na Ucznia” – mówiła dotykając ołówkiem ramion nowych podopiecznych. Na koniec każdy uczeń otrzymał tarczę naszej szkoły.

29.10.2019 r., w przeddzień uroczystego Ślubowania, na przyszkolnym terenie, pierwszoklasiści z 1B zasadzili pamiątkowe drzewko. Wielu uczniów odkryło w sobie talent ogrodniczy oraz wykazało się entuzjazmem i dużym zaangażowaniem. Przy okazji dzieci rozmawiały o tym, jak ważne są drzewa dla środowiska. Zasadzona sosna bośniacka będzie pamiątką tego ważnego wydarzenia w życiu naszej szkoły i przede wszystkim pierwszaków. Serdecznie dziękujemy rodzicom Gosi za sfinansowanie zakupu drzewka i kory.