GRA TERENOWA

Pierwsza gra terenowa 

31.10.2019 r. po ślubowaniu i pasowaniu  uczniowie 1a mieli swoją pierwszą grę terenową. Zaczęliśmy od najbliższego środowiska, bowiem chcieliśmy poznać tajemnice naszej szkoły. Uczniowie podzieleni na zespoły rozwiązywali zadania. Już znamy patrona naszej szkoły i wiemy, gdzie jest nasz sztandar. Potrafimy zrobić zakupy. Wiemy, gdzie udać się, gdy nas coś boli. Umiemy zachować się w bibliotece. Potrafimy zaszyfrować kod do szafki. Grę kończyło odnalezienie skarbu. Udało się. Były to czekoladowe dukaty w rybackiej sieci. Pierwszoklasiści już wiedzą, że nauka, która jest zabawą, daje najwięcej radości.