ROK MATEMATYKI

W uznaniu zasług polskich matematyków dla nauki na świecie  Senat  ustanowił rok 2019 Rokiem Matematyki. W naszej szkole  odbędzie się wiele akcji promujących matematykę i opisujących jej zastosowanie.  Już we wrześniu powtarzamy tabliczkę mnożenia, aby podczas Światowych Dni Tabliczki Mnożenia pozytywnie zdać egzamin. W kolejnych miesiącach zmierzymy się z japońskimi łamigłówkami i  zadaniami z Bobra. Sudoku, klocki tetris, tangramy i  tryplikacje  rozwijające logiczne myślenie i wyobraźnię  uatrakcyjnią przerwy i lekcje matematyki. W tym roku promować będziemy też grę w szachy, bo tak jak mówi pewna maksyma „Szachy są miarą intelektu”. Matematyka może być ciekawa i  w tym roku spróbujemy ją  „odczarować”.