REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce informuje, że ogłasza rekrutację uzupełniającą do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020. Ilość wolnych miejsc: 10. Wnioski rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły w dniach od 12 sierpnia do  19 sierpnia 2019 r. zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Wnioski dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA. Przypominamy również o konieczności złożenia oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły w dniach od 26 do 29 sierpnia 2019 r.

Poniżej harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym:

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

od 12 do 19 sierpnia 2019 r.

do godz. 16.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

 

 

 

od 20 do 22 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

23 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od 26 do 29 sierpnia 2019 r.

do godz. 16.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00