Karta rowerowa

Po całorocznych zmaganiach z przepisami ruchu drogowego uczniowie klas czwartych, którzy ukończyli 10 lat przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.
Egzamin składał się z dwóch części:

I teoretycznej  (5 czerwca 2019 r.)– sprawdzającej znajomość przepisów ruchu drogowego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego było pozytywne zaliczenie testu z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego. Test składał się z 25 pytań. Egzamin zdali uczniowie, którzy rozwiązali poprawnie 80% zadań, czyli popełnili maksymalnie 5 błędów.
Część teoretyczną zaliczyło 14 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu praktycznego.

II praktycznej (12 czerwca 2019 r.) – dotyczącej obsługi technicznej roweru oraz umiejętność jazdy na rowerze z zachowaniem bezpieczeństwa ukończyli go z wynikiem pozytywnym. Egzamin praktyczny odbywał się w obecności asp. szt. Norberta Bogusza z Komisariatu Policji w Zielonce oraz p. Marianny Frąckowiak przygotowujących uczniów do tego trudnego wyzwania.Wszystkim, którzy pokonali ten trudny egzamin serdecznie gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy.