Informacja dla rodziców

Rada Rodziców informuje, że w dniach 25, 26 kwietnia br. w naszej szkole robione będą zdjęcia. Prosimy o poinformowanie wychowawców poprzez dziennik jakie zdjęcia fotograf ma wykonać. Rodzaje zdjęć i cena znajdują się na plakacie w szkole i w załączonym do tej informacji pliku.