„ABC… Uczę się…”

 

We wszystkich publicznych szkołach podstawowych w Zielonce rozpoczęły się już zajęcia w ramach projektu „ABC… Uczę się…” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Na realizację projektu Urząd Miasta Zielonka pozyskał kwotę 745 tys. zł.

Zadanie polega na organizacji w szkołach podstawowych w Zielonce (SP1, SP2, SP3 i SP4) bezpłatnych zajęć dodatkowych dla uczniów. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w naszych placówkach. Oferta zajęć proponowanych przez szkoły jest niezwykle bogata, zróżnicowana i dostosowana do potrzeb poszczególnych placówek.

Z jakich zajęć dodatkowych mogą korzystać zielonkowscy uczniowie?

Uczniowie klas I-III mogą liczyć na zajęcia z: języka angielskiego, matematyki czy zajęcia ekologiczno-przyrodnicze z wykorzystaniem eksperymentów, a także nauczyć się kodowania z wykorzystaniem robotów, zgłębiając tajniki programowania.

Dla uczniów klas IV-VII przygotowano zajęcia z: matematyki, fizyki, angielskiego, niemieckiego czy laboratorium przyrodniczo-biologiczne. W ofercie znajdziemy też zajęcia z biologii, geografii i chemii, a nawet z podstaw ekonomii.

Nie zapomniano również o ostatnim roczniku gimnazjalnym. Uczniowie 3. klas będą mogli skorzystać z zajęć informatycznych zakończonych otrzymaniem certyfikatu ECDL oraz wziąć udział w laboratoriach z przedmiotów przyrodniczych i konwersatoriach z języka angielskiego z native speakerem.

Uzupełnieniem oferty bezpłatnych zajęć dodatkowych w szkołach będą też warsztaty i zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i zapamiętywania m.in. zajęcia pod nazwą: „Od zmysłu do umysłu” – w SP1 oraz „Odyseja umysłu – zajęcia rozwijające umiejętność pracy zespołowej, rozwiązywania problemów i kreatywnego myślenia” – w SP4.

Zachęcamy do korzystania z zajęć. Szczegóły w sekretariatach szkół.

 

Projekt pn. „ ABC …. Uczę się ….”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT