NA LUDOWO

Na ludowo – od ułana do dżentelmena

Uczniowie 3a wdzięczni  babciom i dziadkom za przeogromny wkład  jaki wnoszą w wychowanie zaprosili dziś swoich najbliższych, aby śpiewem i tańcem dziękować. To dziadkowie przekazują wiedzę z pokolenia na pokolenie, to oni opowiadają o swoich przodkach, to oni kultywują tradycje rodzinne.  Trzecioklasiści wspominali, że kiedyś dziadkowie i pradziadkowie walcząc o wolną ojczyznę, byli ułanami. Teraz, kiedy mamy wolną Polskę chłopcy powinni być dżentelmenami. Uroczystość zakończyła się nietypowo. To  goście zatańczyli  piękny taniec do ludowej melodii.