ŻYWE OBRAZY

 

„Żywe obrazy, czyli jak zainteresować współczesnego ucznia sztuką?”– to projekt miedzyprzedmiotowy – realizowany na lekcji języka polskiego i plastyki.
Żywy obraz to rekonstrukcja obrazu z udziałem ludzi, przedstawiających mimiką, ubiorem, postawą daną postać. Celem projektu było rozwijanie aktywności i zdolności uczniów oraz zapoznanie ich z najbardziej znanymi dziełami malarstwa światowego. Podczas tej niekonwencjonalnej formy edukacji uczniowie tworzyli również opisy obrazów i byli również ich krytykami. Taka forma nauki-przez zabawę sprawia uczniom bardzo dużo radości i na długo pozostaje w ich pamięci. Warto również dodać, że oprócz uczniów klas czwartych,  w projekcie wzięło udział kilku uczniów z klasy szóstej. Na zdjęciach uczniowie prezentowali nie tylko odwzorowanie dzieła, lecz również jego współczesną wizję.

Następna część projektu odbywać się będzie na lekcji plastyki-uczniowie stworzą swoje pierwsze, wielkie dzieła sztuki. Już wkrótce zapraszamy do Jedynkowej Galerii Sztuki.