„Marzycielska poczta”

Za nami już trzecia ogólnopolska akcja dobroczynna „Marzycielska poczta”, która polega na wysyłaniu listów do chorych dzieci. Ta piękna idea ma na celu wspierać dzieci i młodzież, które dotknęły różne, czasami nieuleczalne choroby.

W tym roku, oprócz uczniów z klas IV-VIII, do akcji włączyli się również najmłodsi z II a, III b, III c.

Tak niewiele potrzeba, by sprawić komuś radość, a kilka ciepłych słów to czasami wielkie wsparcie w zmaganiach z chorobą.