Czym Ojczyzna jest dla Ciebie?

W czwartek 18 października  tematem jednej godziny lekcyjnej  były nasze symbole narodowe. Lekcja to niezwykła, gdyż jednocześnie wzięli w niej udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Główny cel to  wprowadzanie  uczniów w świat wartości, wspólna nauka  szacunku do własnej historii i  kultury. Razem chcieliśmy manifestować  przywiązanie do symboli narodowych. Wspólny śpiew  Mazurka Dąbrowskiego, Roty, hymnu szkoły przez ponad  czterystu uczniów wywoływał dreszcz emocji. Boisko szkolne posłużyło jako parkiet do wspólnie tańczonego poloneza. Na zakończenie wsłuchując się w słowa  piosenki „Czym Ojczyzna jest dla Ciebie” uczniowie i nauczyciele  rozwinęli   stumetrową  flagę.  Z tej ogromnej flagi zostaną uszyte mniejsze. Każdy uczeń naszej szkoły  otrzyma ten symbol, aby wywiesić w swoim oknie 11 listopada.  Melodia „Uwierz Polsko”,  która kończyła lekcję,    to motto  dla społeczności  Jedynki.